PHILIPS 32PFL340577 LCD TV DRIVER DETAILS:

Type: Driver
File Name: philips_32pfl340577_31910.zip
File Size: 2.4 MB
Rating:
3.19
15 (3.19)
Downloads: 9
Supported systems: Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32/64-bit), Windows 8, Windows 10
Price: Free* (*Free Registration Required)

Download Now
PHILIPS 32PFL340577 LCD TV DRIVERPhilips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem.

  • Philips 32PFL/77 Chassis RAML LA, Service Manual, Repair Schematics
  • Manual tv philips 32pfl/78
  • APITE - Database of technical manuals for free instant download.
  • Philips 32PFL3405 manual
  • User Manual And Ebook Reference
  • Philips 32PFL3405/77 LCD TV Firmware RAM11L 1.02

Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. Philips garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt.

Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. Probeer de TV nooit zelf te repareren. Verwijder nooit de behuizing van de TV. Neem altijd contact op met Philips 32PFL340577 LCD TV klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties. Pixelkenmerken Dit LCD-apparaat heeft een groot aantal kleurenpixels. Dit is een structureel kenmerk van het scherm binnen veel voorkomende industriestandaarden ; het is geen defect. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.

Philips 32PFL manual

Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen Philips 32PFL340577 LCD TV toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker bijvoorbeeld 10A.

PHILIPS 32PFL340577 LCD TV WINDOWS 7 DRIVERS DOWNLOAD (2019)

Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet Philips 32PFL340577 LCD TV controleren. Alle andere gedeponeerde en nietgedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Als de netstekker van het snoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMCrichtlijn. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Скачать драйвер для Philips 32PFL3405/77 LCD TV Firmware RAM11L 1.02

Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. Veiligheid Risico op brand of een elektrische schok! Plaats nooit containers met vloeistoffen zoals vazen bij de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met de dienst na verkoop van Philips om de Philips 32PFL340577 LCD TV te laten nakijken. Om het ontstaan van een Philips 32PFL340577 LCD TV te voorkomen, houdt u kaarsen en andere vlammen altijd uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.

Als u de TV draait, moet u opletten dat het netsnoer niet wordt strakgetrokken. Als de netstekker van het snoer Philips 32PFL340577 LCD TV verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMCrichtlijn. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. Veiligheid Risico op brand of een elektrische schok! Plaats nooit containers met vloeistoffen zoals vazen bij de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen.

PHILIPS 32PFL340577 LCD TV WINDOWS VISTA DRIVER DOWNLOAD

Neem contact op met de dienst na verkoop van Philips om de TV te laten nakijken. Om het ontstaan van een Philips 32PFL340577 LCD TV te voorkomen, houdt u kaarsen en andere vlammen altijd uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen. Als u de TV draait, moet u opletten dat het netsnoer niet wordt strakgetrokken.

Als het netsnoer wordt strakgetrokken, kunnen er aansluitingen los gaan zitten. Dit kan vonken of brand veroorzaken.

DRIVERS FOR PHILIPS 32PFL340577 LCD TV

Risico op kortsluiting of brand! Losse stekkers kunnen een elektrische boog of een brand veroorzaken. Risico op verwondingen of schade aan de TV!

Philips 32PFL/77 Chassis RAML LA, Service Manual, Repair Schematics

Maak de TV stevig vast aan de standaard. Plaats de TV op een vlak oppervlak dat het gewicht van de TV en de standaard kan dragen. Bevestig de wandsteun aan een wand die het gezamenlijke gewicht van de steun en de TV kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.

Original remote control PHILIPS RC474701 (996510021923) for LCD/TFT Televisions

Kinderen kunnen zich verwonden! Volg deze voorzorgen strikt op om te voorkomen dat de TV omkantelt waardoor kinderen zich zouden kunnen verwonden: Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op dat de ventilatiesleuven op de TV niet worden Philips 32PFL340577 LCD TV door gordijnen of andere voorwerpen. Your TV is equipped with several types of connections. The type of connection you should use to connect your audio equipment depends on which features of. Please contact Philips Consumer Care center for technical assistance or additional information about your product.

You can find the contact details on the.

Other Drivers